เตรียมพร้อมกู้ด้วย…5 วิธีเตรียมเอกสารก่อนยื่นกู้ซื้อคอนโด

เตรียมพร้อมกู้ด้วย...5 วิธีเตรียมเอกสารก่อนยื่นกู้ซื้อคอนโด

เมื่อคุณตัดสินใจอยากเป็นเจ้าของคอนโดสักห้องแต่ยังไม่มีเงินก้อนและเงินเก็บ ย่อมต้องพึ่งพาการกู้ซื้อคอนโดกับธนาคาร แล้วค่อยมาผ่อนจ่ายกับทางธนาคารในภายหลัง แต่การเตรียมตัวเพื่อกู้เงินจากธนาคารนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละสถาบันธนาคารมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันไป เบื้องต้นเครดิตต้องดีก่อน หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ต้องครบพร้อมยื่นกู้ ซึ่งวิธีเตรียมเอกสารก่อนการยื่นกู้ซื้อคอนโดที่คุณควรรู้ คือ

1.เอกสารประจำตัวของกู้ซื้อคอนโดที่ต้องเตรียมพร้อม

เอกสารประจำตัวของกู้ซื้อคอนโดที่ต้องเตรียมพร้อม

 • กู้ซื้อคอนโดต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริง หรือ สำเนาบัตรข้าราชการพร้อมตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 • บางธนาคารอาจขอเพียงผู้ซื้อคนเดียว แต่บางธนาคารก็อาจขอของผู้กู้ร่วมด้วย ส่วนใหญ่ทางธนาคารจะแจ้งผลเบื้องต้นก่อนว่าต้องมีผู้กู้ร่วมหรือไม่ ดังนั้นจึงควร เตรียมเอกสารของทั้งผู้กู้และผู้กู้ร่วมไปให้เรียบร้อย

2.เอกสารที่เกี่ยวกับรายได้เพื่อกู้ซื้อคอนโด เป็นเอกสารสำคัญที่ห้ามลืม

 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี พร้อมสมุดบัญชีตัวจริง
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีทำงานประจำ)
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน (กรณีทำงานประจำ)
 • หลักฐานการเงินเพิ่มเติม (กรณีทำอาชีพอิสระ)
 • สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาบัตรผู้เสียภาษีพร้อมตัวจริง (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • หลักฐานการยื่นเสียภาษีที่ถูกต้องทุกปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • กู้ซื้อคอนโด อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายธุรกิจที่ทำอยู่พร้อมสถานที่ทำงานหรือสถานที่ผลิต (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

3.เอกสารด้านหลักประกันในการใช้กู้ซื้อคอนโด เตรียมให้ครบ พร้อมยื่นกู้

 • สำเนาสัญญาซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์, สัญญาเช่าซื้อเคหะ และสัญญาการจำนองต่างๆ (กรณีสินทรัพย์ติดจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระค่าสินทรัพย์ที่คุณส่งอยู่ในช่วงเวลานั้น ถ้าส่งจบแล้วก็ควรมีหลักฐานแจงรายละเอียดที่ชัดเจน
 • เอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน
 • ใบอนุญาตการปลูกสร้างหรือสัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง

4.กู้ซื้อคอนโด ต้องเตรียมรูปถ่ายและแผนที่อย่างละเอียดของคอนโดที่ต้องการซื้อ

สำหรับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม แต่รู้หรือไม่ว่าการเตรียมเอกสารรูปถ่ายและแผ่นที่ หากบอกสถานที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายมากเท่าไหร่ การอนุมัติก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น

การยื่นกู้ซื้อคอนโดควรมีรูปของคอนโดในทุกมุมมองที่ชัดเจนและแผนที่ที่ระบุการเดินทางอย่างละเอียด เพื่อให้ทางธนาคารได้เข้าไปประเมินราคาของคอนโดได้ถูกต้อง

5.เอกสารของคู่สมรส (ถ้ามี) เป็นเอกสารสำคัญที่มือใหม่หัดกู้ต้องเตรียมให้พร้อม

สำหรับผู้ที่มีคู่สมรส คุณจะต้องมีเอกสารของคู่สมรสเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ชุด เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงรายได้ เป็นต้น

การเตรียมเอกสารเพื่อกู้ซื้อคอนโดไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีหลายขั้นตอนในเรื่องการเตรียมเอกสารและก่อนที่จะทำเรื่องกู้ซื้อคอนโด อย่าลืมที่จะตรวจสอบการเงินและเครดิตของตัวเองให้ดีก่อน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะยื่นเอกสารจริง ถ้าคุณไม่ติดเครดิตใด ๆ มีประวัติดีและเอกสารครบ การยื่นกู้กับธนาคารผ่านฉลุยแน่นอน