รู้ก่อนขาย เสียภาษีขายที่ดินอย่างไร มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

รู้ก่อนขาย เสียภาษีขายที่ดินอย่างไร มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?
เชื่อว่ายังมีอีกหลาย ๆ คนที่ไม่รู้ว่าการซื้อ-ขายที่ดินรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน, คอนโด หรืออาคารพานิชย์ต่าง ๆ ต้องมีการเสียภาษีขายที่ดินด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเรื่องนี้ไป เพราะคิดว่าไม่สำคัญและค่าใช้จ่ายน้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรศึกษาให้ชัดเจนก่อน เมื่อถึงเวลาต้องซื้อ-ขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์กันจริง จะได้ตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายได้ถูกต้อง ไม่ต้องมานั่งผิดใจกันในภายหลัง ดังนั้นก่อนทำการซื้อขายจริง เราลองมาดูรายละเอียดเบื้องต้นของการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายกันก่อนดีกว่า

สิ่งที่ควรรู้ก่อนขายที่ดิน ต้องเตรียมค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีขายที่ดินให้พร้อม

เพื่อให้การซื้อขายราบรื่นและไม่เกิดความบาดหมางกันทีหลังระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพราะค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีขายที่ดิน โดยทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้เองว่าจะแบ่งกันจ่ายอย่างไร

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนหรือที่เรียกกันเป็นทางการว่า ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรม มีการเรียกเก็บอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินที่ดินทั้งหมดหรืออาจจะคิดจากราคาที่ประกาศขาย โดยจะพิจารณาจากราคาขายที่สูงที่สุด

สำหรับภาษีขายที่ดิน สามารถเลือกชำระเป็นอากรแสตมป์หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะได้ ถ้าเลือกชำระอากรแสตมป์จะเรียกเก็บอยู่ที่ 0.05% ต่อราคาซื้อ-ขาย ซึ่งต้องไม่ต่ำไปกว่าราคาที่ประเมินไว้ ในขณะที่หากเลือกเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับผู้ถือครองเกินกว่า 5 ปีหรือมีการทำทะเบียนบ้านเพื่อเข้าอยู่มาแล้ว 1 ปี ไม่จำเป็นต้องชำระ ทั้งนี้ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมิน (เลือกราคาที่สูงที่สุด)

รู้หรือไม่ว่า นอกจากค่าธรรมเนียม ค่าภาษีขายที่ดิน ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกด้วย

รู้หรือไม่ว่า นอกจากค่าธรรมเนียม ค่าภาษีขายที่ดิน ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกด้วย
นอกจากค่าธรรมเนียม ค่าภาษีขายที่ดิน ที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักแล้ว ยังมีค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่คุณต้องรู้และเตรียมเงินให้พร้อม ซึ่งทางกรมที่ดินจะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามคุณสามารถคิดค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเตรียมงบไว้ก่อนได้ เริ่มจากการหักค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินตามอัตราที่กำหนด จากนั้นก็นำมาหารกับปีที่ผู้ขายถือครองอยู่แล้วคูณเข้ากับอัตราภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา แล้วนำกลับมาคูณกับปีที่ถือครองอยู่อีกครั้ง เมื่อผลออกมาก็จะได้เป็นราคาประเมินของกรมที่ดิน

โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ใช่ในเขตจะกรุงเทพฯ หรือในเขตเมืองพัทยา หากที่ดินมีราคาสูงกว่าให้หักออกไป 200,000 บาท ทั้งนี้ถ้าที่ดินเป็นทรัพย์สินมรดกที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง ต้องมีการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ร้อยละ 50 ส่วนของที่ดินที่ไม่ใช่มรดกก็ให้หักตามปีที่ถือครอง ซึ่งทางกรมที่ดินจะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้แล้ว สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลว่าต้องจ่ายภาษีขายที่ดิน สิ่งสำคัญควรเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ไว้ให้พร้อมด้วย

ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระภาษีขายที่ดิน รวมไปถึงค่าดำเนินการ, ค่าธรรมเนียมในการโอนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการมาทำเรื่องทั้งหมด ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถตกลงกันได้ เพื่อความสบายใจและไม่เสียเวลากับทั้งสองฝ่าย ควรมีการตกลงกันเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตกลงด้วยการเซ็นสัญญา มีเอกสารเป็นหลักฐาน ไม่ควรตกลงด้วยปากเปล่า